Od 1.01.2009 do KRS w Krakowie pd nr 0000319957 został wpisany Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE w Tarnowie jako Stowarzyszenie uzyskując

NIP: 8733186252
Regon: 120834940


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

POD PATRONATEM

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

 

11 marca 2015 r. JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie a Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie.

11 marca 2015r. – to ważna data w historii naszego UTW. Niemal „ w samo południe” w Sali Senackiej nastąpiło podpisanie przez Rektora PWSZ – prof. dr hab. Stanisława Komornickiego i Prezes mgr Marię Kanior reprezentującą Uniwersytet Trzeciego Wieku – Porozumienia dotyczącego rozpoczęcia współpracy i warunków udostępnienia pomieszczeń naszemu Uniwersytetowi. W tej podniosłej chwili udział wzięli: Dorota Krakowska –z-ca Prezydenta Miasta Tarnowa, Krystyna Latała–Pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury. Natomiast UTW reprezentowali Ludwika Gawron – Starosta Rady Słuchaczy oraz Halina Wójcik i Stanisław Wiatr. W trakcie konferencji prasowej zarówno Rektor PWSZ jak i Prezes UTW zapewniali, że współpraca tych instytucji przyczyni się do podniesienia i uatrakcyjnienia zajęć dla Seniorów UTW. Redaktorzy tarnowskich mediów uzyskali informację o działalności największego w Małopolsce UTW – liczącego ponad 600 słuchaczy, który od 2006 roku działał przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Zadania UTW są realizowane poprzez wykłady i seminaria z różnych dziedzin , warsztaty, kursy językowe i komputerowe, działalność na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia, aktywizację kulturalną, wycieczki piesze i autokarowe. Dotychczasowa, szeroka działalność programowa była możliwa dzięki wsparciu i harmonijnej współpracy z MWSE a także ODN, Muzeum, Teatrem, ZSO i T im. J.Szczepanika i innych placówek z obszaru oświaty i kultury.

W auli PWSZ zebrali się zaproszeni Goście: prof. dr hab. Stanisław Komornicki, prorektor dr Józef Węglarz, z-ca Prezydenta Miasta Tarnowa Dorota Krakowska, pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury Krystyna Latała, wykładowcy UTW prof. Kazimierz Banek, dr Jan Hebda, dr Andrzej Gerlach, dr Marek Smoła. Przybyli również przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych: Dyrektor ODN Tadeusz Szczeklik i Dyrektor Muzeum Okręgowego Andrzej Szpunar. Na dzisiejszą uroczystość przybyli niemal wszyscy słuchacze. Oczywiście liczba chętnych do wysłuchania wykładu inauguracyjnego – Rektora Uczelni – przerosła ilość miejsc auli, to jednak nikt nie protestował iż musi skorzystać z „ dostawek”.

„ Gladiator z plastikowym mieczem?” – to tytuł tego wykładu. Należy nadmienić, że Rektor to również zapalony wioślarz i aktualnie międzynarodowy sędzia tej dyscypliny sportu. Jako naukowiec jest profesorem AGH w Krakowie a jego specjalizacją jest inżynieria materiałowa, która zatacza coraz szersze kręgi we współczesnym sporcie. Wykład zaciekawił nie tylko fanów sportu, ale wszystkich słuchaczy, ponieważ wielu z nas zadaje sobie pytanie: „czy gdy użyje się kompozytów- materiałów złożonych z kilku innych materiałów prostych – to osiągnie się lepsze wyniki?”

Dzisiejsza uroczystość otworzyła przed naszym Uniwersytetem nowy etap. To nie tylko zmiana siedziby, ale liczymy, że to dalszy dynamiczny rozwój. Jesteśmy przekonani, że „owe otwarcie” Uniwersytetu to szansa na realizację licznych projektów we współpracy ze studentami, pracownikami naukowymi i dydaktycznymi PWSZ. Społeczność UTW z wielkim entuzjazmem przygotowuje się do nowych wspólnych działań w ramach współpracy międzypokoleniowej w aspekcie wydarzeń społecznych i artystycznych.