Uwaga

Chętnych do współpracy zapraszamy do wpisania się na listę w biurze UTW do dnia 14.01.2019 r./ z podaniem nr telefonu oraz poczty e mail.

Dnia 11.12.2019 roku odbyło się spotkanie w Placówce Społeczno-Opiekuńczej w Tarnowie przy ulicy Gruntowej 9a celem   nawiązania współpracy. Działania mają dotyczyć pomocy wychowankom Placówki (dzieci i młodzieży w wieku 6 lat - 16 lat) w odrabianiu lekcji z: matematyki, geografii,  j. polskiego, j. angielskiego, a także rozmowy na dowolny temat.  

Zapraszamy chętnych do włączenia się w taką formę działalności. Zaczynamy od dnia 7 stycznia 2019  roku.

 

RODACY BOHATEROM

Na spotkaniu dnia 28.11. 2018 grupa Wolontariuszy UTW zainicjowała przystąpienie do akcji RODACY BOHATEROM. Polega ona na przygotowaniu dla polskich kombatantów na kresach paczki żywnościowej z kartką świąteczną z życzeniami od nas Słuchaczy.  Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do przyłączenia się i przyniesienia produktów spożywczych o długim terminie ważności (np.: cukier, kasza, herbata, kawa, konserwa, wafelki, itp.) do sekretariatu UTW (PWSZ, budynek B), w dniach 10.12- 20.12.2018.

 

20.11.2018

Zapraszamy Słuchaczy zainteresowanych udziałem w działaniach grupy Wolontariuszy UTW na spotkanie, które odbędzie się dnia 20.11.2018 po seminarium godz.13.15, "Wolontariat na tak", budynek B sala 028.

07.11.2018 odbyło się zebranie grupy Wolontariuszy i zaproponowanie kolejnego obszaru zainteresowań i chęci niesienia bezinteresownej pomocy dla dawnych Słuchaczy UTW. Zainteresowanych Słuchaczy zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu i zgłaszaniu osób, które możemy objąć taka pomocą.

14.03.2018 odbyło się spotkanie przedstawicieli grupy Wolontariuszy z dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przyjazny Dom" w Tarnowie przy ul Gruntowej (okolica ul. Hodowlanej) celem podjęcia współpracy. W Placówce są dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, która oczekuje pomocy w:

  • odrabianiu lekcji z matematyki, chemii, fizyki, j. polskiego, j. obcego,
  • rozmowie,
  • rozwijaniu pasji,
  • zainicjowaniu zabaw.

30.12.2017

Pierwsze działanie grupy Wolontariuszy UTW zostało skierowane do społeczności lokalnej poprzez realizację projektu „UTW dla społeczności” we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

W realizację projektu zaangażowały się: Józefa Łuczyńska, Małgorzata Wielgus, Teresa Rakocińska, Henryka Ptak i  Maria Feret, Jolanta Stanienda.  Projekt realizowany był  w Stowarzyszeniu Siemacha SPOT dzięki przychylności i wsparciu Pani Dyrektor Katarzyny Dalach-Czapkowicz, która z niezwykle wielkim zaangażowaniem oraz pasją realizuje misję i cel Stowarzyszenia  

Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2017 roku, wolontariusze  spędzili w Stowarzyszeniu Siemacha SPOT ponad 200 godzin, pomagając odrabiać lekcje, uczestnicząc w warsztatach plastycznych dla najmłodszych, w warsztatach dla kreatywnych z propozycjami do samodzielnego wykonania, np. biżuterii, ozdób świątecznych, imprez okolicznościowych.

Udział w  projekcie było dla Wolontariuszy wartością dodaną, ponieważ aktywnie uczestniczyli w pracach grupy edukacyjnej oraz plastycznej Stowarzyszenia Siemacha SPOT i mogli przekazać młodemu pokoleniu swoje umiejętności oraz dzielić się doświadczeniem. Czuli się potrzebni w nowej rzeczywistości. 

 

Przedstawicielki grupy „Wolontariat” przy naszym UTW w osobach: Józefa Łuczyńska i Małgorzata Wielgus w dniach 18-21 maja br. uczestniczyły w szkoleniu warsztatowym nt. organizacji i prowadzenia wolontariatu, zorganizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, w ramach projektu „UTW dla Społeczności”. Było to już trzecie spotkanie w IV edycji tego projektu, w którym uczestniczyli przedstawiciele 10-ciu UTW z różnych miast Polski. Tym razem było to spotkanie wyjazdowe i odbywało się w Poznaniu. Oprócz zajęć warsztatowych i wymiany doświadczeń między grupami, uczestnicy szkolenia odwiedzili 3 poznańskie ośrodki związane z wolontariatem tj. Stowarzyszenie „CREO”, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz organizację „Mali Bracia Ubogich”, gdzie zapoznali się z ich działalnością, ciekawymi projektami i pomysłami.

Tradycją spotkań stało się obdarowywanie przez poszczególne grupy pozostałych uczestników szkolenia drobnymi upominkami – pamiątkami, związanymi ze swoim miastem, ewentualnie ze swoją działalnością. Tym razem nasze przedstawicielki podarowały grupom z innych miast, jak również organizatorom i prowadzącym zajęcia, gadżety związane z naszym miastem (przekazane przez Wydział Komunikacji Społecznej – za co serdecznie dziękujemy!) – folderki z Tarnowa, śpiewniki pieśni patriotycznych wydane przez UM, tarninową herbatkę, no i oczywiście tarninowe korale, które spotkały się z wielkim aplauzem obdarowanych.

Szkolenie, przebiegające ja zawsze w serdecznej atmosferze, dobiegło końca, a teraz czas wziąć się  do pracy.

fotorelacja w galerii

Spotkanie grupy wolontariuszy dnia 04.04 (wtorek) o godz. 9.00. Budynek B sala 122

Jesteśmy zainteresowani wznowieniem kontaktów poprzez osoby z wolontariatu naszego Uniwersytetu , a często z przyczyn zdrowotnych  nie mogą uczestniczyć w naszych zajęciach. Grupa wolontariatu prosi o zgłaszanie nazwisk osób, które w przeszłości były słuchaczami

 

W dniach 2 - 4 lutego br. przedstawicielki naszego UTW – „grupy wolontariat” w osobach: Danuta Dąbrowska, Józefa Łuczyńska i Małgorzata Wielgus uczestniczyły w szkoleniu warsztatowym na temat wolontariatu, zorganizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”, w ramach projektu „UTW dla społeczności”. Było to już drugie spotkanie w tym przedmiocie (poprzednie w listopadzie 2016 r.) Oprócz Tarnowa, w szkoleniu uczestniczyło również 9 innych UTW z całej Polski.

Podczas warsztatów poznaliśmy, już realizowane, ciekawe pomysły różnych ośrodków senioralnych      (i nie tylko), pracowaliśmy nad propozycjami własnych projektów wolontariackich, diagnozowaniu problemów, wyznaczaniu celów działania i osób, dla których potrzebne jest wsparcie wolontariuszy. Na warsztatach omawiane były również zagadnienia związane z konstruowaniem projektu.

Ze strony UTW Tarnów rozpracowywany był projekt objęcia opieką byłych słuchaczy UTW, którzy po kilkuletnim uczestnictwie w życiu UTW, zmuszeni byli zrezygnować z przyczyn obiektywnych, głównie ze względu na stan zdrowia.

Pobyt na warsztatach urozmaicony został w pierwszym dniu projekcją filmu „Praktykant” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, a w drugim dniu uczestniczyliśmy w spektaklu w Teatrze Rozmaitości p.t.„Koncert życzeń”, gdzie w roli głównej (i jedynej) wystąpiła Danuta Stenka, również podsumowa- nym dyskusją.

 

 tekst i foto Małgorzata Wielgus

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie realizuje wraz ze Studentami zadanie pn. "Wolontariat - bądźmy razem" Grupę ze strony UTW tworz

1. Michalina Morawicka

2. Elżbieta Erazmus

3. Stanisława Komusińska

4. Janina Borkowska

5. Ptak Henryka

6. Stanisław Wiatr

7. Marianna Kosiba

8. Małgorzata Wielgus

9. Anna Frysztak

10. Andrzej Michalik

11. Józefa Łuczyńska

12. Maria Olszówka

13. Maria Kanior

14. Barbara Śliwa

15. Wanda Frej

16. Anna Czarnik

17. Wójcik Halina

18. Węgrzyn Danuta

19. Rakocińska Teresa

20. Maria Gajda

21. Marta Garwol

22. Eleonora Golemo

23. Paweł Krysa

24. Maria Stec

 

Koordynatorem grupy wolontariuszy jest Jolanta Stanienda - vice prezes Zarządu UTW