Wyjazd na Senioralia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Krakowie w dniu 19.09.2019 o godz.7.00 z ulicy Goldhammera obok PWSZ