Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

przy PWSZ w Tarnowie

Program:

1. Powitanie słuchaczy i zaproszonych Gości.

2. Przedstawienie programu działań na nowy rok akademicki.

3. Wręczenie minerału wsparcia .

4. Wykład inauguracyjny Moniki Sznajderman  - "Mieszkać w Polsce. O uprawianiu pamięci".

5. Występ grupy tanecznej „To.Aida”.