Wyjazd na Senioralia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Krakowie w dniu 19.09.2019 o godz.7.00 z ulicy Goldhammera obok PWSZ

        UWAGA  Uczestnicy wycieczki na Podlasie

Wyjazd w dniu 22.09.2019 /niedziela / godz.5 00

zbiórka godz. 4.45 - Targowica / stara Kapłanówka/

 

 Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

przy PWSZ w Tarnowie

Program:

1. Powitanie słuchaczy i zaproszonych Gości.

2. Przedstawienie programu działań na nowy rok akademicki.

3. Wręczenie minerału wsparcia .

4. Wykład inauguracyjny Moniki Sznajderman  - "Mieszkać w Polsce. O uprawianiu pamięci".

5. Występ grupy tanecznej „To.Aida”.

 

 

Uprzejmie informujemy, że wpłaty za czesne przyjmować będą przedstawiciele Rady Słuchaczy  od miesiąca pażdziernika

- każdy wtorek przed wykładem godz. 12.00 - 13.00 oraz po wykładzie

- każdą środę przed wykładem godz. 14.00 - 15.00 oraz po wykładzie

Wpłaty można dokonać również na konto bankowe podane w zakładce kontakt