W związku z wakacyjną przerwą, wszystkim słuchaczom, seniorom, naszej UTW, życzę udanego wypoczynku, dużo słońca, spokoju i w pełni sił powrotu na zajęcia w nowym roku akademickim.
Prezes UTW przy PWSZ w Tarnowie
Stanisław Wiatr

 

Warsztaty edukacyjne w GPN

W dniach 10-11 lipiec 2019r. w Porębie Wielkiej odbyły się przyrodnicze warsztaty edukacyjne dla UTW z południowej Polski w ramach projektu z Funduszu Europejskiego " Infrastruktura i Srodowisko". Nasz Uniwersytet reprezentowała delegacja w składzie: Jan Starostka, Wanda Starostka, Maria Turak i Urszula Marzec.

Warsztaty odbywały się w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego, mieszczącego się w zabytkowej oficynie dworskiej hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej, których celem było zaprezentowanie walorów GPN. Zajęcia były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób przez pracowników GPN na wielu płaszczyznach, a więc projekcja filmu przyrodniczego, zajęcia terenowe w obrębie parku dworskiego oraz przemarsz ścieżką edukacyjną "Dolina Olszowego Potoku" w Koninkach przy szlaku turystycznym na Turbacz.

Jako pierwsi uczestniczyliśmy w zwiedzaniu interaktywnej ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN, na której prezentowane jest bogactwo naturalne Gorców i GPN, oraz testowaliśmy audio- przewodniki. Trzeba przyznać, że wystawa jest wspaniała.

Podczas spaceru ścieżką przyrodniczą mieliśmy okazję zobaczyć /i to dwukrotnie/ herbowego płaza GPN, czyli salamandrę plamistą. Niestety, tylko pogoda nie była wymarzona do wędrówki, bo na zmianę ze słońcem padał nam deszcz.

Zachęceni do odwiedzenia GPN, postanowiliśmy, że jeszcze wrócimy w te rejony, być może w większej grupie.

Tekst : Urszula Marzec

 

Dnia 24 czerwca w Amfiteatrze Tarnowskim miała miejsce gala finałowa VII edycji Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnością. Impreza ta ma swoją tradycję i znaczące miejsce w kalendarzu wydarzeń w naszym mieście.

Pragniemy złożyć gratulacje, wyrazy uznania i serdeczne podziękowania Zespołowi Wokalnemu „Fermata”z UTW, a zwłaszcza Pani Krystynie Romańskiej, która rzecz całą wyreżyserowała pod kierunkiem muzycznym Pana Piotra Niedojadło i pięknie prowadziła wraz z Panem Janem Marcem. Pani Romańska z  dużym zaangażowaniem emocjonalnym i artystycznym od lat pracuje z Fermatą chętnie uświetniając ciekawymi występami uroczystości na terenie miasta i UTW. Należy do tych osób, które z poświęceniem oddają się swojej pasji, inspirując innych do działania.

Składając gratulacje i podziękowania życzymy dalszych sukcesów i radości z wykonywanej pracy.

tekst Krystyna Latała                                                              Zarząd, Rada Programowa i Rada Słuchaczy

               

 

     

 

"Spacerkiem po Tarnowie "

to nowa inicjatywa dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie. To cykl wędrówek po mieście,  których celem jest bliższe zainteresowanie zabytkami Tarnowa oraz działalnością tarnowskich instytucji kultury w ramach dbałości o rozwój lokalnej tożsamości i troski o dostęp do ofert kulturalnych miasta.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu miasta Tarnowa pod nazwą "Czas wolny z Pegazem w tle", którego koordynatorem  jest Marta Garwol - ma być zachętą do bardziej aktywnego uczestnictwa słuchaczy UTW w lokalnym życiu kulturalnym miasta , do ukształtowania mocniejszej więzi z dziedzictwem  historycznym  i kulturowym miasta.

Pierwsza taka wędrówka Słuchaczy pod nazwą "Spacerkiem po Teatrze - poznać i zrozumieć teatr" odbyła się w dniu 17.06.2019 r . Oprócz zwiedzania teatru i jego zaplecza, uczestnicy  poznali również historię teatru im .L. Solskiego w Tarnowie. Poznali kuluary teatru - między innymi scenę, zaplecze, stanowisko suflera, magazyny z dekoracjami, pracownię krawiecką, sceny / dużą oraz scenę kameralną/.

Prowadzący to spotkanie znakomity aktor tarnowskiego teatru  Mariusz Szaforz opowiadał o powstawaniu przedstawienia,  od czego się zaczyna praca nad spektaklem i jakie osoby biorą udział w pracy nad wyprodukowaniem przedstawienia: od twórców, realizatorów i aktorów po rzemieślników teatralnych. Słuchacze poznali teatr od kulis nie tylko w sensie spaceru po budynku teatralnym, ale również w sensie rozumienia struktury pracy teatru i jego specyfiki działania.

Tekst  Marta Garwol